Naxçıvan şəhəri ərazisində daşınmaz əmlak elanları

Naxçıvan — Azərbaycan Respublikasında respublika tabeli şəhər, Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati mərkəzidir.

Naxçıvan, Qafqazın cənub-şərq hissəsində yerləşir. Onun ərazisi 38°51'-39°47' ş.e. və 44°46'-46°10' q.u. yerləşir. Ərazinin demək olar ki, 75%-i 1000 m-dən yuxarıda yerləşir. Şimalda Dərələyəz, şərqdə Zəngəzur sıra dağları uzanır. Ərazinin Araz çayı boyunca uzanan, cənub və cənub-qərb hissəsi – 600–1000 m hündürlüyündə yerləşən, üçüncü və dördüncü dövr çöküntülərindən ibarət düzənlikdir. Üçüncü dövr çöküntüləri, "bedlend" tipli relyefi yaradan və asan dağılmaya məruz qalan, duzlu lay süxurlarıdır.

Araz çayının sol sahilində yerləşən və üst örtüyü qənbər-çınqıl çöküntülərindən ibarət olan maili düzənliklər, qədim akkumulyasiya sahələridir. Onlar müasir tektonik hərəkətlərin təsiri altında ümumdağ qalxma hərəkətinə qoşulublar və gərgin parçalanmaya məruz qalırlar. Cavan tektonik hərəkətlər öz əksini, Naxçıvan ərazisində geniş yayılmış düzəlmə səthlərinin deformasiyasında, terras səviyyələrinin dəyişməsində, onların Arazın müasir çöküntüləri altında qalmasında və s. tapır.

Naxçıvan ərazisi Zaqafqaziyanın qırışıq-qaymalı silsilələri arasında ən hündürüdür və parçalanmış dağlıq relyeflə səciyyələnir. Ərazinin ən alçaq nöqtəsi Araz çayının dərəsidir – 400 m, ən hündür nöqtəsi isə Qapıcıq dağıdır – 3904 m. Ərazinin orta hündürlüyü – 1400 m-dir.Naxçıvan Muxtar Respublikası şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru 158 km məsafədə uzanır və ərazisinin forması düzgün olmayan rombu xatırladır. Onun şimaldan cənuba ən geniş yeri 75 km bərabərdir. Respublikanın şimalda ən ucqar nöqtəsi Saraybulaq sıra dağlarının Şərur rayonu ərazisinə daxil olan qolu üzərindəki Kömürlü dağdır. Zəngəzur sıra dağlarının Soyuq dağdan başlayaraq sıldırım yamacla alçalıb Arazın sol sahilində 600 m çatdığı yerdə yerləşən Zerəni dəmir yol dayanacağı isə respublika ərazisinin ən cənub nöqtəsidir. Muxtar respublikanın qərbdən ən ucqar nöqtəsi Sədərək qəsəbəsindən qərbdə, Araz yaxınlığında yerləşən keçmiş Urmiya kəndi, şərqdə isə Zəngəzur sıra dağlarının cənub qollarından olan Zerəni dağının zirvəsidir.

Naxçıvanın ərazisi, ətrafı hündür dağlarla əhatələnmiş "dərəni" xatırladır. Bunun nəticəsi olaraq, Xəzər və Qara dənizlərinin rütubətli hava axınları bura daxil ola bilmirlər. Məhz bu, yerli relyefə təsir edən, quru və sərt-kontinental iqlimin hökm sürməsinin səbəblərindən biridir.

 

Asma, bronxit və sairə ağciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər tez-tez Naxçıvana, müalicəvi Duz dağına üz tuturlar. Hər il bu səfalı və şəfalı məkanı ziyarət edib, orada bir dəfəlik qalmağa qərar verənlər də az deyil. Bunun üçün onlar həmişə ev elanlari Naxcivanda kateqoriyasını nəzarətdə saxlayırlar.

Naxçıvan Nuxtar Resoublikası Azərbaycanın ayrılmaz hissələrindən biridir. Son illərdə gediş-gəlişin asanlaşması, təyyarə biletlərinin ucuzlaşması paytaxtda yaşayanları belə ev elanlari naxcivanda maraqlanmağa məcbur edə bilib. Çoxları bu özünəməxsus adətləri olan bölgədə yaşamaq istəyir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın ən özünəməxsus ərazilərindən biridir. Bu bölgədəki evlər də öz üslubu ilə Azərbaycanın digər bölgələrindən kifayət qədər fərqlənir. Bunu ev elanlari naxcivanda olanda yazılan xüsusiyyətlərdən də başa düşmək olur.

Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biri Naxçıvan şəhəridir. Bu qədim və maraqlı şəhər Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşsə belə, insanların Ev elanlari Naxcivanda olanlara marağı qətiyyən azalmayıb, əksinə, artmaqdadır.